Projektová dokumentace a rozpočty


Služby

 • Projekty rodinných domů, novostavby, rekonstrukce, přístavby, nástavby, půdní vestavby, stavební úpravy
 • Zpracování stavebních rozpočtů
 • Zpracování propočtů stavby
 • Zpracování výkazů výměr
 • Ocenění již zpracovaného „slepého" rozpočtu

Služby ve fázi

 • Před zahájením stavby – zpracování prováděcího rozpočtu
 • Po dokončení stavby - při případných sporech mezi investorem a dodavatelem mohu zpracovat kontrolní nezávislý rozpočet dle skutečného provedení stavby

Služby pro

 • Fyzické osoby - zpracování nezávislého stavebního rozpočtu, přesného výkazu výměr nebo „slepého" rozpočtu pro výběr či kontrolu stavební firmy
 • Stavební firmy - zpracování stavebních rozpočtů pro nabídky nebo vlastní stavby
 • Projektanty - zpracování výkazů výměr, případně celého stavebního rozpočtu
 • Investory

Image
Image
Image